Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Serenitas toteuttaa erilaisia räätälöityjä kehittämishankkeita työelämän eri teemoista. Palveluvalikoimaan kuuluvat erityisestihaastattelututkimukset, selvitykset sekä ennakointi- ja kehityshankkeet. Asiakkaina on sekä yrityksiä, yhdistyksiä että julkisia organisaatiota.

Hankkeet suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tuloksena syntyy käytännönläheinen ja jatkotoimenpiteitä tukeva analysointi ja raportointi.

Mainokset