Coaching ja uravalmennus

Coaching auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia, selkeyttämään tavoitteita ja varmistamaan niiden saavuttamisen. Coaching on valmentavaa läsnäoloa ja tukea omalle kehittymisellesi.

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa sinua ottamaan käyttöösi omat voimavarasi jotta saavuttaisit tavoitteesi. Coaching on tavoitteellista ja sopimukseen perustuvaa yhteistyötä ohjaajan ja valmennettavan ja valmennettavista henkilöistä koostuvan pienryhmän välillä.

Keskusteluiden avulla löydät oivalluksia, jotka voivat pysyvästi muuttaa toimintatapojasi. Valmentavaa otetta voi soveltaa myös muiden ryhmien työskentelyyn, esimerkiksi työhyvinvointikyselyiden tulosten käsittelyyn organisaatioissa ammattilaisen ohjaamana.

Coaching on mahdollista yksilötyöskentelynä tai pienryhmissä. Yksilövalmennuksissa tapaamisia on muutaman kuukauden jaksolla 3-6 kertaa, kestoltaan 60-90 minuuttia kerrallaan sopimuksen mukaan. Ohjatuissa keskusteluryhmissä on yleensä 4-6 osallistujaa, joilla on samanlainen perspektiivi ja samansuuntaisia käsiteltäviä asioita.

Coaching voi sopia esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin: ammatinvalinta, uravalinnat ja -tavoitteet, työelämän muutostilanteet, uudet roolit, esimiestyön erityispiirteet, stressinhallinta ja jaksaminen työssä, elämän tasapainon ja hyvinvoinnin etsiminen, yrityksen perustamisvaihe tai yritystoiminnan kehittämishaasteet, myyntitaidon kehittäminen ja monia muita tilanteita.

Asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia:

Tartuit vaikeisiin asioihin hienotunteisesti mutta napakasti.”

”Todella koskettava, laittoi miettimään asioita.”

”Kiitos hyvästä fiiliksestä ja ajatusten herättelystä.”

”Tunsin tulevani 100-prosenttisesti kuulluksi.”

”Tulen suosittelemaan tätä muillekin.”

Mainokset